Српски језик и књижевност

 Зорица Стефановић, рођена  сам 9.4.1983. године у Ивањици. Основну школу и Гимназију сам завршила у Ивањици. Филолошки факултет завршавам у Берограду. Од 2010. године радим нашој школи. Одувек ме занимала књижевност и писана реч па сам се и сама опробала у писању. Трудим се да деци пренесем љубав према књижевности и српском језику. Друштвена сам, комуникативна, волим да помогнем, како деци тако и колегама. У слободно време волим да читам и правим слаткише.

Математика и физика

Биљана Стеванић

Географија

Милена Танасијевић

Рођена 10. марта 1981. године у Ивањици. Основну школу и Гимназију завршила у Ивањици. Завршила Географски факултет Универзитета у Београду. Ради као наставник географије у ОШ ''Светозар Марковић'' у Ковиљу и ОШ ''Милан Вучићевић Зверац'' у Братљеву и као наставник грађанског васпитања у ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици.

Хемија

Мирјана Оцокољић

Рођена 08. марта 1977. године у Ивањици. Основну школу завршила у родном граду. Средњу Техничку школу завршила у Чачку као носилац Вукове дипломе. Дипломирала на Природно - математичком факултету Универзитета у Крагујевцу стекавши звање дипломирани хемичар за истраживање и развој. Завршила специјалистичке студије на матичном факултету стекавши звање специјалиста хемијских наука, смер: неорганска хемија. Од 2002 – 2006. године радила у OШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама, у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју и у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима. У периоду од 2006. до 2010. године радила у ''Habit Pharm''-у као стручни сарадник контроле квалитета. У периоду од 2010.  дo 2011. године радила у Акционарском друштву ''Галеника'' у Београду на месту стручног сарадника контроле квалитета. Од 2015. године ради у OШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама, у Техничкој школи у Ивањици, у Гимназији у Ивањици као и у ОШ ''Милан Вучићевић Зверац'' у Братљеву. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2019. године.

Историја 

Милева Видић

Рођена 18.4.1986. године. Основну школу и Гимназију завршича у Ивањици. Дипломирала на Географском факултету  Универзитета у Београду у марту 2019. године. Тренутно ради ОШ " Милан Вучићевић Зверац", ОШ " Светозар Марковић"  и ОШ" Вучић Величковић". Велики је љубитељ природе и животиња.

Музичка и ликовна култура 

Невенка Петровић

Физичко васпитање

Сања Чоловић, ,рођена 10.4.1077 у Крагујевцу. Професор физичког васпитања и дипломирани тренер кошарке.
Радим у ОШ"Светозар Марковић"Ковиље и у ОШ"Милан Вучићевић -Зверац"Братљево.

Биологија, Информатика и рачунарство

Никола Пивљаковић, рођен 20.3.1994. године. Основну школу завршио у Ивањици. Средњу медицинску школу у Ужицу а Природно - математички факултет у Крагујевцу. Тренутно предаје биологију у нашој школии у ОШ " Светозар Марковић " Ковиље.

Техника и технологија

Радица Радишић , Рођена 28. октобра 1980. године у Ивањици. Основну школу завршила у Kушићима а Гимназију у Ивањици. Дипломирала на Техничком факултету у Чачку, одсек Техника и информатика, смер: професор техничког образовања. У просвети ради од 2003. године.

Руски језик

Ивана Поповић, рођена 1.5.1995. године у Ивањици. Завршила  Филолошки факултет Универзитета у Београду. Звање Мастер професор  руског језика и књижевности. Радила у Гимназији а тренутно ради у нашој школи и пколи " Мајор Илић " . У просвети ради од 3.11.2020. године.