I - IV разред 

Раденка Вујовић, рођена 4.2.1960. године у Шапцу. Основну школу и Педагошку академију завршила у родном граду. Од 1983. године ради у нашој школи као наставник разредне наставе.

Јелена Драмићанин

 Рођена 5.8.1991. године. Дипломирала сам на Учитељском факултету у Ужицу, 2015. године, смер професор
разредне наставе. Тренутно сам на мастер студијама на истом факултету.
Приправнички стаж одрадила сам у ОШ,,Сретен Лазаревић“ у Приликама, а након тога
радила сам у продуженом боравку. Радни однос засновала сам 2016. године у
ОШ,,Милан Вучићевић Зверац“ у Братљеву где и данас радим као професор разредне
наставе.