Међународни дан толеранције – 16. новембар

„Организација времена – како трошим време и како користим време?“