Мисија и визија школе

 

Мисија наше школе која се налази у еколошки здравој животној средини је да деци пружимо знања и вештине које ће их припремити за живот, рад и даље образовање. Желимо да створимо школу са више креативности која ће бити чвршће повезана са животним искуствима ученика. Основна мисија наше школе је да подстиче развој личности свих ученика, њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења, као и њихово оспособљавање за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном окружењу.

 

Наша визија је да постанемо модернија школа тако што ћемо увести иновативне методе рада, осавременити кабинете, ускладити и модернизовати школске планове и програме, реорганизовати наставне и ваннаставне активности и радити на стручном усавршавању наставног особља. Желимо да постанемо школа која ће сарађивати са школама у окружењу и размењивати искуства са сеоским школама из иностранства. Желимо ОТВОРЕНУ ШКОЛУ која тежи активној улози у друштвеном окружењу, која ће ићи у сусрет друштвеним променама у којој ће унутрашња реформа стално трајати, а која ће за циљ имати просперитет и развој школе. Желимо ефикасну школу у чијем је средишту ученик, школу у којој ученик и наставник остварују сталну интеракцију.

 

Предности:

  • Делотворније учење
  • Боље задржавање знања и његова употреба
  • Боља мотивација
  • Боља инклузија
  • Подржава интеграцију кључних компетенција
  • Подржава вештине за доживотно учење