Обележен je Дан руског jезика, коjи се у нашоj школи учи као први страни jeзик. Дан руског jeзика се у свету и у Русиjи обележава 6. jуна.

Датум ниje изабран случаjно, jeр je на данашњи дан, пре 223 године, рођен писац и песник Александар Сергеjевич Пушкин (6. јуна 1799.). Пушкин je међу првима у Русиjи почео да пише народним jезиком. Руски се по броjу говорника налази на 6. месту у свету, а по заступљености je на 8. месту. Празник jе утврђен ради очувања, подршке и даљег развоja руског jeзика као националног наслеђа народа Руске Федерациje, средства за међународну комуникациjу и саставни део културног и духовног наслеђа светске цивилизациje. Више од 18 милиона људи учи руски jeзик у оквиру образовних система-