Учење језика не подразумева само усвајање фонетског система, лексике, фраза и израза једног језика него и кулутуру коју тај језик представља. Језик и култура представљају једну целину без које је немогуће сагледати богатство једног народа.

    У децембру месецу прославља се свети Николај, како у Србији тако и у Русији. Ученици ОШ „Милан Вучићевић – Зверац“су, према плану и програму, на часовима руског језика, учествовали у обележавању овог празника.

 

 Циљ часа је био упознавање ученика са ликом  Светог Николаја, начином прослављања  у Србији и Русији,  као и његовим  утицајем  на стварање његове модерне верзије у лику Деда Мраза, који обилази домове и кришом оставља деци слаткише, воће и играчке  на прозору.

     Свети Николај је један од најпоштованијих светитеља у целом хришћанском свету. Рођен је у 3. веку у граду Патари на територији данашње Турске. За живота је чинио бројна добра дела, мала и велика чуда, посебно морепловцима, деци и сиромашнима, због чега је и добио надимак Чудотворац.

     Кроз интересантне активности  ученици су усвојили најфреквентније речи и изразе везане лик  и дело  Светог Николаја. Ученицима је понуђен  разноврстан  едукативни и креативни  програм у виду  радионица, предавања,  и презентација.

          Ученици су, користећи  информационе технологије, проналазили неопходне  податаке  за припрему  излагања, која су, уз помоћ наставника, на креативан начин презентовали.

     Активности на часовима руског језика биле су усмерене на развој компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција, комуникације и рада  са подацима и информацијама.

 Своја сазнања представили су   на паноу  кабинета за стране језике.