У нашој школи предају:


Зорица Стефановић, Српски језик


Биљана Стеванић, Математика , Физика


Вера Нешовановић, Историја


Милица  Раденковић, Руски језик


Бојана Јовићевић, Енглески језик


Милена  Танасијевић, Географија


Радица  Радишић, Техничко и информатичко образовање


Сања Чоловић, Физичко васпитање

 

Биљана Кушић, Биологија

 

                                                                      Марина Ђурић ,Музичка култура,Ликовна култура

 

                                                                                                  Мирјана Оцокољић, Хемија