Сатница звоњења:

Претчас: 715 – 8 Одмор:
Први час: 830 - 915
5 минута
Други час: 920 - 1005
10 минута
Трећи час:

1010 -1055

15 минута
Четврти час: 1110-1155 – 1135 5 минута
Пети час: 1200-1245 - 1225 5 минута
Шести час: 1250 - 1335
5 минута
Седми час: 1340 – 1425
5 минута